Alla inlägg taggade: thai

Om Thai för nybörjare

Författare: Hans Johansson & Tomas Larsson. Thai är en nybörjarbok för vuxna. Bokens syfte är att ge de studerande tillräckliga kunskaper i thai för att klara sig i de vardagssituationer som en turist eller annan tillfällig besökare i Thailand möter. Thai innehåller: korta dialoger med förklaringar, övningar av olika slag, realiatexter om bl.a. Thailands historia, religion och statsskick, facit, alfabetiska ordlistor – thai-svensk och svensk-thai. Dessutom finns en presentation av språket, dess struktur, skrift- och ljudsystem. Tillsammans med de inspelade texterna är boken även lämplig att använda vid självstudier.